Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền

Chợ đầu mối nông sản thực phẩm bình điền
 • Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Khu phố 6, phường 7, quận 8, Tp.Hồ Chí Minh View map
 • 84.028.3759.0001 - 3759.0002
 • info@binhdienmarket.vn
 • 84.028.3759.0003
 • binhdienmarket.com.vn
Chi nhánh 1
 • Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Khu phố 6, phường 7, quận 8, Tp.Hồ Chí Minh View map
 • 84.028.3759.0001 - 3759.0002
 • info@binhdienmarket.vn
 • 84.028.3759.0003
 • binhdienmarket.com.vn
Chi nhánh 2
 • Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Khu phố 6, phường 7, quận 8, Tp.Hồ Chí Minh View map
 • 84.028.3759.0001 - 3759.0002
 • info@binhdienmarket.vn
 • 84.028.3759.0003
 • binhdienmarket.com.vn
Liên hệ với chúng tôi