Sơ lược thành lập

  • Thủy hải sản
  • Thịt gia súc, gia cầm, trứng
  • Rau củ quả
  • Trái cây
  • Cung cấp sỉ các mặt hàng nông sản nhập khẩu
  • Thủy hải sản khô
  • Hoa tươi
  • Kinh doanh các dịch vụ quảng cáo: cho thuê mặt bằng tồ chức event, sampling, banner,..