Sơ lược thành lập

Sơ lược thành lập

Sơ lược thành lập

Được sự tín nhiệm của Ủy ban nhân dân TP. HCM, ngày 04/3/2003 Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn SATRA đã ra quyết định thành lập Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền với nhiệm vụ là đơn vị quản lý trực tiếp Chợ Đầu Mối Nông sản thực phẩm Bình Điền. Các chợ sỉ nhỏ trong thành phố sẽ được di dời đến Chợ Đầu Mối nhằm làm giảm áp lực về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trong nội đô. Đồng thời việc quy về một mối các chợ thực phẩm sỉ như vậy còn là cơ sở để Thành phố và Tổng Công ty có thể tập trung đầu tư cải thiện nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa cung cấp cho người tiêu dùng hướng đến phát triển Chợ theo hướng an toàn, xanh sạch và bền vững.

Với sự đầu tư tâm huyết từ các cấp ban ngành cùng với sự làm việc tận tụy sáng tạo của cán bộ công nhân viên Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền, Chợ Đầu Mối Bình Điền đã dần đi vào hoạt động ổn định, đạt được nhiểu thành công nhất định sau nhiều năm hoạt động. Đảm bảo đời sống nhân viên, đảm bảo việc làm ăn kinh doanh cho các thương nhân trong chợ, tạo ra nhiều việc làm cho hàng trăm người lao động, cung cấp thực phẩm tươi ngon cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.

Hiện nay Công ty Chợ Bình Điền đang có rất nhiều dự án nhằm cải tạo Chợ, tạo đà phát triển nâng cao vị thế của chợ, từ chợ đầu mối lớn nhất Việt Nam đến lớn nhất khu vực trong tương lai.