Tiến độ đầu tư

Tiến độ đầu tư

Tiến độ đầu tư

Quy mô dự án là 65 hecta bao gồm các khu vực chức năng và các nhà lồng Chợ.
Đến nay, Chợ đã tiếp nhận và bố trí kinh doanh toàn bộ trên 1.400 thương nhân từ các Chợ bán buôn trong nội thành và đã đi vào hoạt động khá ổn định, nề nếp. Các thương nhân được bố trí kinh doanh trong 07 nhà lồng:

Nhà lồng A: Ngành hàng Hoa Tươi
Nhà lồng B: Ngành hàng rau – củ – quả, nấm, gia vị
Nhà lồng D: Ngành hàng Cá đồng và Hải sản Cao cấp
Nhà lồng F: Ngành hàng thuỷ sản (cá biển)
Nhà lồng H: Thịt súc sản Gia cầm, Nông sản (Gạo, đưởng, đậu) và Cá hấp.
Nhà lồng K: Thuỷ sản khô và các loại mắm.
Nhà lồng T: Ngành hàng Trái cây.

Tiến độ đầu tư đến nay cơ bản đã hoàn tất đầu tư xây dựng trên tổng diện tích 34ha (trong tổng số 65 ha) và đang tiếp tục các bước chuẩn bị để hoàn thành các dự án trên phần diện tích còn lại.