Tổng quan hoạt động

Tổng quan hoạt động

Tổng quan hoạt động

Chợ Bình Điền có 7 nhà lồng chợ, mỗi nhà lồng chuyên doanh một mặt hàng chuyên biệt từ Thủy hải sản, thịt súc sản, trái cây, hoa tươi đến rau củ quả. Tổng sản lượng hàng hóa giao dịch bình quân 2500 tấn/ngày với giá trị giao dịch trung bình 120 tỷ đồng/ngày